Курс: Ниво 1

  • Ниво 1 - Основи на ДАК

  • Open all

    Close all

  • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.


  • Време е да отговорите на няколко въпроса, за да опресните паметта си относно всичко, което научихте в Ниво 1.