Наръчник за родители и учителни за започване употребата на ДАК /Parents’ and Teachers’ Guide to Getting Started with AAC


това е статия, която може да бъде свалвна като PDF файл, осигурена от  Спийч енд лангуич кидс от САЩ (Speech and Language Kids from USA). Уебсайта има някои полезни свободни ресурси.