Ovi moduli imaju za cilj upoznati polaznike o tome kako piktografski simboli, koji se koriste kao podrška u komunikacijskom i jezičnom razvoju, mogu pomoći u strategijama rane intervencije u radu s djecom rane dobi koja ne govore ili imaju jezične, govorne ili poteškoće u opismenjavanju. U modulima će se dotaknuti aspekti totalne komunikacije, poput multimodalnih metoda, uzimajući strukturirani pristup temeljen na socijalnom modelu invaliditeta. 

Napomena: Za ovaj tečaj preporuča se internetski preglednik Google Chrome. Ako želite ispisati bilo koju stranicu s treninga, odaberite kombinaciju tipki Ctrl+P (Command-P) .

Više informacija o ciljevima učenja, predviđenoj publici i sadržaju
Help with Search courses

Modul 0

Rana intervencija u djetinjstvu

Modul 1

Ovaj vas modul upoznaje s konceptom potpomognute komunikacije (PK) te kako simboli mogu pomoći onima s ograničenim govornim i jezičnim vještinama ili onima koji ih nemaju. Dotiče se dizajna simbola, izbora simbola te vas vodi na putovanje o PK.

Modul 2

Ovaj modul istražuje postupak procjene, strategije za uključivanje pomoću SETT modela i pružanje individualiziranog plana podrške s naglaskom na ključna pitanja koja pomažu u provedbi. 

Modul 3

Ovaj modul odnosi PK u vrtićka okruženja s aktivnostima vezanim uz njezinu upotrebu, od pojedinačnih poruka do stvaranja komunikacijskih ploča i planiranja napretka.