зchild on a quad bike

Добре дошли в нашия курс Пътеводител на Допълващата и алтернативна комуникация (ДАК)


Материалите са свободно достъпни и осигурени за всеки, който подкрепя много малки деца с тежки речеви и езикови затруднения, на които им е необходимо да използват други методи на комуникация, такива като символи и подпомагащи технологии.

Присъединете се към нас независимо дали сте учител, терапевт, родител, подкрепящ асистент, обгрижващ или член на семейството.

Време за учене

Тренингът е разделен на три нива. Всяко едно ниво ще отнеме до около шест часа, за са бъде завършено и ще бъде разбито на серии от тематични части, съдържащи занимания и викторини (тестове).

Нивата са организирани с цел да подкрепят основно, средно и по-напреднало знание и умения за ДАК, свързани с Европейската рамка за квалификация.

Цели

   Да насочва участниците през тренинг материалите за Допълваща и алтернативна комуникация по един последователен начин.

   Трите нива започват да надграждат над всяко ограничено знание и умения и преминават към ниво 2, където базовите знание и умения могат да бъдат използвани на практика, за да задачите завършени.

 Накрая, в ниво 3 ще бъде възможно да се натрупа повече знание относно фактите, принципите, процесите и основните понятия чрез уменията за оценка на нужната подкрепа, прилагането и адаптацията на това ДАК пътешествие.

Как да изберете от къде да започнете ...

Изберете нивото, с което бихте искали да започнете да учите в зависимост от нивото на вашето доверие в Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) и Подпомагащи технологии (ПТ).

ЗНАНИЕ

 • Разбиране за типичното речево и езиково развитие на едно дете

 • Осведоменост за типовете достъпна ДАК за първоначална употреба 

 • Знание за подпомагащата технология, осигурена за да улесни комуникацията

УМЕНИЯ

 • Първоначален опит за това как да се използват ДАК символи с тези, които изискват подпомогната комуникация.

 • Употреба на ДАК дейности, осигурени от други хора.

 • Базова употреба на Подпомагаща технология, осигурена, за да насърчи комуникацията.

Knowledge

 • Recognition of the importance of communication partners and family
 • Understanding of the impact of speech and language impairments (sensory, physical and cognitive)
 • Awareness of individual AAC user needs for assessment purposes

Skills

 • Able to adapt Assistive Technologies and symbol presentation on boards and devices
 • Support AAC activities within the family’s daily life and school curriculum
 • Customise AAC/AT to different situations and user skills

Knowledge

 • Have a good understanding of communication difficulties related to the use of AAC
 • Understand the impact that a range of co-occurring physical, sensory and cognitive difficulties have on learning and progression.
 • Able to Identify and report child’s needs with strategies required for progression

Skills

 • Share knowledge about the design and creation of different vocabulary boards
 • Advise about AT use for different strategies and skills
 • Implement and train others.
 • Evaluate progress, report and respond to outcomes.


Ниво 0

Ранна интервенция при деца

Ниво 1

Този курс представя концепта на ДАК и как символите могат да помогнат на лицата с ограничени или никакви речеви и езикови умения. Докосва темата за включването на партньори в комуникацията и поемането на ДАК пътешествие.

Ниво 2

Това ниво изследва процеса на оценка, различни теоретични рамки, стратегии за включване и интеграция през призмата на теоретична рамка УСЗИ, т.е. ученик, среда, задачи и инструменти (SETT Framework). Също така и провеждането на занимания в класна стая, които отразяват употребата на ДАК. 

Ниво 3

Това финално Ниво 3 осигурява насока за написването на (отчетен) доклад и планирането на следващите етапи във всяко едно ДАК пътешествие. 

Инструкции за гласуване

Този модул ще ви предостави въведение в анкетите, предоставени на глобални символи за сесии за гласуване.