Moduli imaju za cilj da vam pomognu da istražite kako piktografski simboli, koji se koriste kao podrška u komunikaciji, mogu pomoći u strategijama rane intervencije pri radu sa malom decom koja ne govore ili imaju teškoće u govoru i jeziku ili teškoće u opismenjavanju. Razmotrićemo aspekte totalne komunikacije, poput multimodalnih metoda, uzimajući struktuiran pristup zasnovan na socijalnom modelu ometenosti.

 

Moduli AAK za ranu intervenciju razvijeni su u partnerstvu s UNICEF-om i kolmpletan sadržaj je  dostupan pod međunarodnom licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Velika zahvalnost ide i svim saradnicima na projektu.

Napomena: Google Chrome je preporučeni pretraživač za ovaj trening.  Selektujte Ctrl+P (Command-P) ako želite da štampate bilo koju stranicu.

Više informacija o modulima treninga, učesnicima, potrebnom nivou znanja, ciljevima učenja, kao i sadržaju i vremenu potrebnom za završetak treninga.


Unicef Logo

razvijeno u partnerstvu sa Unicef-om

AAK Forum

conversation

Postavljajte bilo kakva pitanja o sadržaju, aktivnostima ili kvizovima iz modula za obuku.
Podelite svoja iskustva u radu sa malom decom koja imaju komunikacijske poteškoće.
Iznesite svoja razmišljanja i dileme i svi ćemo biti tu da vas podržimo najbolje što možemo!

Pridružite se AAK Forumu


Uputstva za instalaciju i korišćenje tableta

Na sledećoj poveznici možete pronaći prezentaciju koja sadrži uputstva za instalaciju i korišćenje tableta Samsung Galaxy Tab AUpute za instalaciju i korištenje tableta

Uputstva sadrže instrukcije za:

  • Otvaranje Google naloga
  • Instalaciju i aktivaciju aplikacije Alfanum TTS
  • Instalaciju aplikacije Cboard
  • Opcija Zakači prozore
  • Prečica do upitnika PIADS


 

Zahvaljujući ljubaznosti koleginica iz Hrvatskog tima, na sledećoj poveznici  možete pronaći i kratki priručnik na hrvatskom jeziku koji sadrži uputstva za instalaciju/ažuriranje aplikacije Cboard, aktivaciju TTS-a kao i objašnjene osnovne opcije i postavke aplikacije koje su vam potrebne da biste počeli da radite sa aplikacijom: Priručnik za početak rada s aplikacijom Cboard.

Ovde možete pronaći video uputstvo za instalaciju/ažuriranje Cboard aplikacije, TTS i PIADS upitnika.


Help with Search courses

Modul 1

U ovom modulu ćemo se upoznati sa konceptom AAK. Videćemo kako simboli mogu pomoći deci koja imaju teškoće u govoru i jeziku. Govorićemo o dizajnu simbola, njihovom odabiru i krenućemo na uzbudljivo AAK putovanje.

Modul 2

Ovaj modul istražuje proces procene, strategije za uključivanje pomoću SETT okvira i pružanje individualizovanog izveštaja sa isticanjem ključnih pitanja koja pomažu u primeni. 

Modul 3

Ovaj modul uvodi AAK u učionicu zajedno sa aktivnostima u kojima se koristi, od pojedinačnih poruka do kreiranja komunikacijske table i planiranja daljeg napredovanja.

Modul 4

Ovaj modul će predstaviti razne asistivne tehnologije i metode pristupa AAK uređajima. Biće reči i o tome kako i gde se mogu postaviti kako bi korisnici najlakše mogli da aktiviraju uređaje i aplikacije.

Modul 5

U ovom modulu raspravljaćemo o važnosti odnosa članova porodice i praktičara za postizanje uspešnih rezultata  u AAK, sa primerima kako neki članovi proširene porodice takođe mogu da se uključe u podršku.

Modul 6

Poslednji modul odnosi se na posebne načine rada sa AAK i pitanja kako bi nove i inovativne tehnologije mogle podržati više korisnika i bržu komunikaciju.