Section

 • Ниво 0

 • Open allClose all

 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

 • Uvod

  Naziv ovog modula je Rana intervencija u djetinjstvu. Modul je izrađen u sklopu UNICEF-ovog programa: For every child, a VOICE
 • Rana intervencija u djetinjstvu

  Što znamo o ranoj intervenciji?

  Trava ne raste brže ako ju vučemo za vlati.

  Kineska poslovica • Modeli podrške u ranoj intervenciji

  Cjeloviti pristup djetetovom razvoju, razvojna načela, roditeljska odgovorljivost, intervencija temeljena na rutinama, izgradnja obiteljskih kapaciteta, principi poučavanja odraslih...
 • Važnost ranih interakcija

  Rana interakcija roditelj – dijete i što ju ometa, što neuroznanost kaže o ranoj interakciji, motivacija – univerzalni ključ...
 • Što smo naučili iz prakse?

  Četiri primjera roditeljskih pitanja te prikaz primjene i podjela upitnika VECTOR za procjenu interakcije između djeteta i roditelja u rutinama.
 • Timski rad u ranoj intervenciji

  Definicija timskog rada, specifičnosti tima u RI, uloge u timu, temelji dobre komunikacije u timu: aktivno slušanje i ja poruke.

  Želiš li stići brzo, kreni sam. Želiš li stići daleko, kreni sa grupom.

  Kineska poslovica