Course: Ниво 0

 • Ниво 0

  • boy in a libraryStavke pojmovnika nastavit će se dodavati s vremenom. Popis će uključiti vokabular koji je povezan s asistivnom tehnologijom, govorom, jezikom, pismenošću i potpomognutom komunikacijom (PK)

  • conversationDo ask any questions you may have about the content, activities or quizzes in the training modules

   Share your experiences of working with young children who have speech and language difficulties 

 • Open all

  Close all

 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

 • Увод

  Името на този модул е ​​Ранна детска интервенция. Модулът е разработен като част от програмата на УНИЦЕФ: Глас за всяко дете
 • Ранна детска интервенция

  Какво знаем за ранната детска интервенция?

  Тревата не расте по-бързо, ако я дърпаме за листата.

  китайска поговорка • Модели за подкрепа в ранната интервенция

  Холистичен подход към развитието на детето, принципи на развитие, родителска отговорност, рутинно-базирана интервенция, изграждане на капацитет на семейството, принципи за обучение на възрастни.
 • Значението на ранните взаимодействия

  Ранно взаимодействие родител-дете и кои фактори му влияят, какво казва невронауката за ранното взаимодействие, мотивацията - универсалният ключ.
 • Какво научихме от практиката?

  Четири примера за родителски въпроси и представяне на приложението и разпространението на въпросника VECTOR за оценка на взаимодействието между дете и родител в рутинните дейности.
 • Екипна работа при ранната интервенция

  Дефиниция на екипната работа, спецификата на екипа в РИ, роли в екипа, основите на добрата комуникация в екипа: активно слушане и собствени послания.

  Ако искаш да стигнеш бързо, върви сам. Ако искате да стигнете далече, отидете с групата.

  китайска поговорка