Section

 • Ниво 0

 • Open allClose all

 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

 • Увод

  Името на този модул е ​​Ранна интервенция в детството . Модулът е разработен като част от програмата на УНИЦЕФ: Глас за всяко дете
 • Ранна интервенция в детството

  Какво знаем за ранната интервенция?

  Тревата не расте по-бързо, ако я дърпаме за листата.

  китайска поговорка • Модели за подкрепа на ранната интервенция

  Холистичен подход към развитието на детето, принципи на развитие, родителска отговорност, рутинна интервенция, изграждане на капацитет на семейството, принципи за обучение на възрастни ...
 • Значението на ранните взаимодействия

  Ранно взаимодействие родител-дете и какво го пречи, какво казва невронауката за ранното взаимодействие, мотивацията - универсалният ключ ...
 • Какво научихме от практиката?

  Четири примера за родителски въпроси и представяне на приложението и разпространението на въпросника VECTOR за оценка на взаимодействието между дете и родител в рутините.
 • Екипна работа при ранната интервенция

  Дефиниция на екипната работа, спецификата на екипа в РИ, роли в екипа, основите на добрата комуникация в екипа: активно слушане и собствени послания.

  Ако искаш да стигнеш бързо, върви сам. Ако искате да стигнете далече, отидете с групата.

  китайска поговорка