10 съвета за започване на ДАК терапия с малки деца

Един блог написан през 2018 от Карол Зингари (Carole Zangari), която има някои найтина полезни съвета. "ПрААКтикъл ДАК съпортс (PrAACtical AAC supports) - общество на префесионалисти и семейства, които са отдадени на мисията за подобряване а комуникативните и писмени способноти на хора със значими комуникативни затруднения. То е било основано през 2011 от двама  професори в полето на речева и езикова патология (SLP professors), Карол Зингари (Carole Zangari) и Робин Паркър (Robin Parker), около споделената им страст за ДАК".