Μάθημα: Ниво 1

  • Ниво 1 - Основи на ДАК

  • Εμφάνιση όλων

    Κλείσιμο όλων

  • Οδηγίες: Πατώντας πάνω στο όνομα του τμήματος θα εμφανιστεί/κρυφτεί το τμήμα.


  • Време е да отговорите на няколко въпроса, за да опресните паметта си относно всичко, което научихте в Ниво 1.