• Ниво 1 - Основи на ДАК

Символи и ДАК ДАК системи и устройства