Щракнете върху http://www.communitytherapy.org.uk/TOM_AAC_SEPT_15.pdf, за да отворите ресурса.