Course: Модул 3 - Алтернативна и аугументативна комуникација

 • General

 • Вовед
  •••
  Лекција
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 • Опис на модулот

 • Вовед

 • Што е алтернативна и аугментативна комуникација?

 • Предуслови за алтернативна комуникација

 • Долгорочни ефекти од примена на ААК

 • Комуникација со користење на ААК

 • Комуникација преку размена на слики

 • Едноставни комуникатори

 • Таблет комуникатори

 • Како до полесен пристап?