Course: Модул 2 - Развој и отстапувања во говорот

 • General

 • 1
  2
  3
  4
 • Опис на модулот

 • Вовед

 • 1. Развој на говор, отстапувања и насоки кога да се побара логопедска помош

 • 2. Што доколку логопедските вежби не се доволни за моето дете?