• Ниво 3 - Планиране на напредък

Изграждане на ДАК речникТабла за комуникация за различни технологии