Добредојдовте на начините на работа со симболи, графикони за комуникација и помошни технологии за поддршка на малите деца со сложени комуникациски потреби што вклучуваат говорни и јазични тешкотии. Неколку курсеви се достапни на различни јазици и темите ќе бидат воведени со активности, следете ги ресурсите плус квизовите за да го прегледате вашето знаење.