Dobrodošli u svijet rada sa simbolima, komunikacijskim karticama i asistivnim tehnologijama za podršku maloj deci sa složenim komunikacijskim potrebama koje uključuju govorne i jezičke teškoće. Dostupno je nekoliko tečajeva na različitim jezicima, a teme će biti predstavljene aktivnostima, dodatnim resursima i kvizovima kako biste provjerili svoje znanje.