Добре дошли в платформата с методи за работа със символи, комуникационни карти и помощни технологии за подпомагане на малки деца с комплексни комуникационни нужди, които включват речеви и езикови затруднения. Предлагат се разнообразни курсове на различни езици, където темите ще бъдат представени с дейности, допълнителни ресурси и тестове за проверка на вашите знания.