Course: Moduli 3 - Komunikimi alternativ dhe augumentativ/shtues

 • General

 • Вовед
  •••
  Лекција
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 • Përshkrimi i modulit

 • Prezantimi

 • Çfarë është komunikimi alternativ dhe augumentativ?

 • Parakushtet për komunikim alternativ

 • Efektet afatgjate e aplikimit të AAK-së

 • Komunikimi duke përdorur AAK-në

 • Komunikimi përmes shkëmbimit të imazheve

 • Komunikues të thjeshtë

 • Tablet komunikues

 • Si të keni akses më të lehtë?