Kurs: Moduli 2 - Zhvillimi dhe devijimet/shmangiet e të folurit

 • Opšta sekcija

  Moduli 2 - Zhvillimi dhe devijimet e të folurit


 • 1
  2
  3
  4
 • Përshkrimi i modulit

  Tre vitet e para të jetës, kur truri zhvillohet intensivisht, janë vendimtare për zhvillimin e aftësive gjuhësore dhe të të folurit. Këto aftësi te fëmijët zhvillohen më së miri në një botë që është e pasur me tinguj, imazhe, lojëra dhe ekspozim të vazhdueshëm ndaj të folurit, gjuhës së të tjerëve dhe ndërveprimit me të tjerët.

  Prindërit nuk janë gjithmonë mjaftueshëm të vetëdijshëm dhe të sigurt në njohjen dhe inkurajimin e të folurit tek fëmija i tyre. Ndonjëherë ata kanë një dilemë nëse fëmija flet mjaftueshëm për moshën e tij, nëse fjalimi është në drejtim të komunikimit dhe ndërveprimit, si të inkurajohet fjalimi, domethënë nëse ka nevojë për korrigjimin e të folurit ekzistues.

  Ideja për krijimin e këtij moduli lindi nga përvoja jonë e mëparshme, por edhe nga identifikimi gjithnjë e më i shpeshtë i fëmijëve me sfida të zhvillimit të të folurit nga kopshtet, shkollat ​​dhe vetë prindërit. Qëllimi është ofrimi i informacionit, përmbajtjes dhe aktiviteteve përmes të cilave prindërit dhe aktorët e tjerë të rëndësishëm për zhvillimin e fëmijës do të mund t'i njohin ato, por edhe të veprojnë me sukses në tejkalimin e sfidave në zhvillimin e të folurit. Gjithashtu, përmes aktiviteteve të propozuara do të fitohen njohuri dhe aftësi për krijimin e lojërave stimuluese me fëmijën.

  Përmbajtja që do të shihni në modulin 2 do t'ju ndihmojë të përcaktoni nëse dhe kur të kërkoni këshilla profesionale, por edhe kur është koha e duhur për të filluar trajtimin e terapisë së të folurit me fëmijën.

 • Prezantimi

   Të paktën një herë çdo prind ka parashtruar pyetjet e mëposhtme gjatë zhvillimit të fëmijës së tyre: "A flet fëmija im saktë?" “, “A flet si miqtë e tij”? "Çfarë duhet të bëj nëse ka një vonesë në zhvillimin e të folurit?" "A do të jetë e vazhdueshme puna me një terapist e të të folurit gjatë gjithë jetës?"

  Është e natyrshme të shqetësohesh dhe të fillosh të kërkosh përgjigjen e këtyre pyetjeve në rrjete sociale, por aty mund të hasësh informacione të gabuara. Më poshtë, hidhini një sy disa kartave në të cilat do të lexoni përgjigjet e vërteta të miteve dhe keqkuptimeve për vështirësitë në të folur dhe gjuhën. Zgjidhja e dilemave që lidhen me mitet për zhvillimin e gjuhës do t'i ndihmojë prindërit të kërkojnë këshillën dhe trajtimin e duhur në kohën e duhur për fëmijët e tyre.

 • Zhvillimi i të folurit, devijimet dhe udhëzimet kur duhet kërkuar ndihmë nga terapisti i të folurit

  zhvillimi i fjalës dhe gjuhës është një proces kompleks që fillon që në ditën e parë të jetës, nëpërmjet të qarit të të porsalindurit. Në fillim të jetës së tij, foshnja i shpreh nevojat e tij përmes të qarit. Siç e përmendëm, tre vitet e para të jetës së një fëmije janë më të rëndësishmet sepse është koha e zhvillimit më intensiv e të të folurit dhe gjuhës.


  Logopedi është një profesionist i cili punon në njohjen, vlerësimin dhe trajtimin e vështirësive në zhvillimin e të folurit, gjuhës dhe komunikimit tek fëmijët dhe të rriturit. Zhvillimi i të folurit fillon me stimulimin në familje. Prindërit janë faktori i parë dhe shumë domethënës që nxisin zhvillimin e të folurit, por edhe zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës në përgjithësi. Kur bëhet fjalë për zhvillimin e të folurit, prindërit përballen me dilema dhe sfida që hapin pyetjen: Kur është koha e duhur për të vizituar një logopedist?


  Ardhja e logopedit nuk është asnjëherë shumë herët, pas vitit të parë prindi mund të informohet për zhvillimin e të folurit dhe gjuhës së fëmijës së tij. Nëse fëmija nuk flet deri në vitin e dytë, atëherë është koha e duhur për këshilla dhe ndihmë profesionale. Shenjat e para që mund të tregojnë devijime janë kur fëmija nuk i përgjigjet emrit të tij (që normalisht do të ndodhte rreth muajit të 9-të dhe është një fazë që pason gukatjen), nëse fëmija nuk tregon me sy kur e pyet se ku është mami. Në moshën 12 muajshe, fëmija pritet të përdorë një gjest në formën e një përshëndetjeje sociale - duke përshëndetur me dorë, duke treguar se ku është nëna, etj. Në 18 muaj, këto aktivitete duhet të shoqërohen me fjalim. Nëse prindi vëren devijime, sigurisht që duhet të vizitojë një logoped me fëmijën e tij.


  Familjet shpesh pyesin se për sa kohë fëmija i tyre do të vizitojë një terapist të të folurit. Edhe pse nuk ka një përgjigje të vetme për këtë pyetje, përvojat tregojnë se vazhdimësia, intensiteti dhe kohëzgjatja e trajtimit ndikojnë në rezultatet e dëshiruara që mund të merren nga disa javë deri në maksimum disa vite.


  Edukimi i prindërve për tema që lidhen me zhvillimin e të folurit jep një përgjigje për pyetjet e bëra. Për këtë qëllim, ky modul tregon qëllimet e pritura që fëmija duhet të arrijë në një moshë të caktuar kalendarike (zhvillimore).

 • 2. Po sikur ushtrimet e terapisë së të folurit të mos i mjaftojnë fëmijës tim?