Course: Niveli 3

 • Niveli 3 - Plani për avancim

  • Ky fjalor ju jep përkufizime për shumë nga termat e KAA-së që përdoren në këtë trajnim.
 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

 • Not available unless: The activity Tërhiqni dhe lëshoni fjalinë e duhur me simbole në mes is marked complete
 • Not available unless: The activity Ikoniteti dhe krijimi i modeleve is marked complete
 • Not available unless: The activity Tërhiqni simbolet që të përputhen me objektet në banjë is marked complete
 • Not available unless: The activity Tërhiqni simbolet që të përputhen me objektet në banjë is marked complete

 • Not available unless: The activity Tërhiqni simbolet që të përputhen me objektet në banjë is marked complete
 • Not available unless: The activity Tërhiqni simbolet që të përputhen me objektet në banjë is marked complete


 • Not available unless: The activity Tërhiqni simbolet që të përputhen me objektet në banjë is marked complete

   

 • Not available unless: The activity Tërhiqni simbolet që të përputhen me objektet në banjë is marked complete
 • Not available unless: The activity Tërhiqni simbolet që të përputhen me objektet në banjë is marked complete
 • Not available unless: The activity SWOT is marked complete
  Këto janë disa nga pyetjet e fundit për të rifreskuar kujtesën tuaj për të gjitha gjërat që keni mësuar në Nivelin 3.