Course: Niveli 1 - Bazat e KAA

 • 1. niveli – Bazat e KAA

  • Ky fjalor ju jep përkufizime/definicione  për shumë nga termat e  KAA që përdoren në këtë trajnim  
 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

 • Not available unless: The activity Kuizi hyrës is marked complete
 • Not available unless: The activity When encouraging language skill we need to ... Look, Listen and Note! is marked complete
 • Not available unless: The activity Using AAC is marked complete
 • Not available unless:
  • The activity gjuha dhe komunikimi is marked complete
  • The activity Building language is marked complete
  • The activity Open Ended questions is marked complete
 • Not available unless:
  • The activity ААК интеракции is marked complete
  • The activity Помогната или непомогната? is marked complete
 • Not available unless: The activity Пристап со нискотехнолошки помагала is marked complete
 • Not available unless: The activity Progression Quiz is marked complete
 • Not available unless: The activity Progression Quiz is marked complete
 • Not available unless: The activity ААК методи за пристапување is marked complete
 • Not available unless: The activity Dhjetë hapa drejt komunikimit is marked complete
 • Not available unless: The activity Dhjetë hapa drejt komunikimit is marked complete

  Në fund të këtij niveli ju kërkojmë të hapni kuizin duke klikuar në linkun e mëposhtëm dhe t'u përgjigjeni pyetjeve. Kuizi përbëhet nga 20 pyetje dhe parakushti për të filluar nivelin 2 është që 80% e tyre të përgjigjen saktë, pra 16 pyetje. Ju inkurajojmë t'i referoheni kapitujve të mëparshëm për të kaluar me sukses kuizin dhe për të përfunduar nivelin 1.