Section

  • 1. ниво - Основи на ААК

  • Open allClose all

  • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

  • Време е да поминеме низ неколку прашања за да го освежиме помнењето на сето она што сме го научиле во Ниво 1.