Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

A

adjectives

Words that describe nouns e.g. blue car

Σύνδεσμος καταχώρησης: adjectives

adverbs

Words that modify something other than a noun e.g. walk slowly.

Σύνδεσμος καταχώρησης: adverbs

alphabet

A character set that includes letters and is used to write a language

Σύνδεσμος καταχώρησης: alphabet

B

background

Part of picture or symbol that lies behind objects in the foreground that is often clear or has a specific colour

Σύνδεσμος καταχώρησης: background

borders

Lines that indicate a boundary around a cell that can differ in thickness and colour

Σύνδεσμος καταχώρησης: borders

C

contrast

The perceptual effect of different colours near each other, symbols need to have good levels.  

Σύνδεσμος καταχώρησης: contrast

core

Vocabulary made up of most commonly or frequently used words often pronouns and well known verbs

Σύνδεσμος καταχώρησης: core

F

font

A graphical representation of text available in different typefaces, point sizes, weight, colour and design.

Σύνδεσμος καταχώρησης: font

fringe

Vocabulary that is more specific to a topic, environment, or individual, often nouns e.g. dinosaur.

Σύνδεσμος καταχώρησης: fringe

G

grid

A pattern of regularly spaced horizontal and vertical lines forming cells or tiles. 

Σύνδεσμος καταχώρησης: grid


Σελίδα:  1  2  (Επόμενο)
  ΟΛΑ