Μάθημα: Level 1, Τμήμα: Review your Learning

Αρχική σελίδα μαθήματοςΑρχική σελίδα μαθήματος
  • Level 1 - Fundamentals of AAC

    • Glossary items will continue to be added over time.  The list will include vocabulary linked to Assistive Technology, SpeechLanguage, Literacy and Augmentative and Alternative Communication (AAC)

Review your Learning